Stage

stageOm in je beroep goed te kunnen functioneren,is leren in de praktijk noodzakelijk. Dit ‘praktijkleren’ wordt veelal stage genoemd en binnen onze opleiding heet dit beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV -instelling of -organisatie is het leerbedrijf.

Beroepspraktijkvorming is erop gericht dat je stapsgewijs de taken van het beroep gaat uitvoeren en mee gaat doen in de werkorganisatie en uiteindelijk kan functioneren als beginnend kok of gastheer/vrouw. De BPV -instelling of -organisatie zorgt ervoor dat je beroepsactiviteiten kan ondernemen die overeenkomen met de kerntaken van het beroep zoals deze zich in de praktijk van het werk voordoen.

Jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) helpt je om gerichte doelen voor de BPV op te stellen. In de BPV -instelling of -organisatie wordt je begeleid door één of meerdere medewerkers van de instelling of organisatie. Deze begeleiders kennen het beroep en zijn deskundig in het begeleiden. Een instelling mag jou opleiden als de instelling is erkend door Kenwerk (het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor Horeca, Toerisme, Voeding en Facilitair). Kenwerk bewaakt dat je voldoende kunt leren in je leerbedrijf en dat je goed wordt begeleid. Daarnaast heb je een relatiebeheerder (BPV-coördinator van school) die je regelmatig opzoekt in het leerbedrijf.

Voor de BPV wordt een overeenkomst gesloten tussen het leerbedrijf, de school en jijzelf. Een SOK voor een BOL student, een POK voor een BBL student. Voor verdere uitgebreide informatie klik je op de BOL of de BBL opleiding.